Pasirinkimo privilegijos

Taip pat, pabrėžia ji, tokiems tėvams darbdavys turėtų nustatyti ne visą darbo laiką, o viršvalandinius darbus, darbą naktį, tarnybinę komandiruotę skirti tik gavęs jų sutikimą. Kokia tai išimtis?

Komentaras straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos 1. Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos jeigu pasirinkimo privilegijos penkias dienas per savaitę arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę.

pasirinkimo privilegijos

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, suteikiamos iki keturiasdešimt vienos darbo dienos jeigu dirbama penkias pasirinkimo privilegijos per savaitę arba iki penkiasdešimt darbo dienų jeigu dirbama šešias dienas per savaitęarba iki aštuonių savaičių jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas pailgintos atostogos.

dvejetainiai variantai snal

Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai. Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos papildomos atostogos.

pasirinkimo privilegijos Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Interneto botų uždirbimas Respublikos Vyriausybė. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena pasirinkimo privilegijos poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitęo auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, — dvi dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitęmokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

tipo turbo ir dvejetainiai

Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, pasirinkimo privilegijos šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai. Teisės į šio straipsnio 3 pasirinkimo privilegijos nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Darbo teisės normose ar darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti kasmetinių atostogų pasirinkimo privilegijos, nustatyti didesni mokėjimai už kasmetines ir tikslines atostogas, negu garantuoja šis kodeksas.

Pasimetę laimės paieškose - 5minReikalai - S02E14

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.