Uždarosios akcinės bendrovės įstatai. Pavyzdys, šablonas, pvz, forma. ar-v.lt

Tarpininkavimo įmonės įstatų pavyzdys. Pavyzdiniai steigimo dokumentai | Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Turinys

  Visi dokumentų šablonai » Uždarosios akcinės bendrovės įstatų pavyzdys.

  kokie variantai veikia savaitgalį 2048 internetinis uždarbis

  Jame nurodoma: Bendrosios nuostatos, bendrovės teisinė forma, bendrovės buveinė, bendrovės veiklos laikotarpis, bendrovės finansiniai metai, bendrovės veiklos tikslai ir objektas, bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės, bendrovės valdymas, bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka.

  Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo tarpininkavimo įmonės įstatų pavyzdys Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine gamybine paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi.

  tarpininkavimo įmonės įstatų pavyzdys

  Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas.

  tarpininkavimo įmonės įstatų pavyzdys

  Bendrovės įstatų keitimo tvarka.