„90 dainų – 90 legendų“ – A. Valinsko ašaros

Simbolinė daina, Besilaukianti R. Ščiogolevaitė neskuba ilsėtis: bent kartą per savaitę pasirodo scenoje

Nelengva nustatyti dainų amžių, kas ir kada jas sukūrė, bet žinoma, kad lietuvių liaudies dainos buvo pradėtos sąmoningai rinkti ir publikuoti tik XIX a. Per porą šimtų metų dainiškoji tradicija pasipildė naujais, įvairioms kartoms aktualiais tekstais, iš rašto ir miesto kultūros perėmė naujų poetinių vaizdinių ir naujoviškų melodijų, bet daug simbolinė daina buvo išsaugota iki pat XXI-ojo amžiaus: nepasikeitė dainų simbolika, dainos poetinis vaizdas kuriamas pasitelkus tas pačias poetines priemones, kartojasi pagrindiniai dainų motyvai, išsaugota ir dainiškoji etika — dainomis teigiamos vertybės.

Pavyzdžiui, visose lietuvių dainose gausu simbolinių situacijų. Labai dažnai gretinamas žmogaus ir gamtos pasaulis: mergelė palyginama su obelėle, liepele, bernelis — ąžuolėliu, kleveliu.

Mokinių dainos ir eilės tėveliams

Gamtos pasaulio ženklai perspėja apie būsimus įvykius arba perteikia žmonių santykius: suklyko gulbelė ant marių — pravirko mergelė nevalioj, pūtė vėjas ąžuolėlį — barė tėvas sūnelį, apstojo kurteliai kiškučio guolį, o piršleliai simbolinė daina mergelės simbolinė daina ir t.

Galbūt visiems geriausiai žinoma ir lengviausiai atpažįstama dainiškoji rūtos ir žirgo simbolika — tai mergelės ir bernelio jaunystės, puikumo simboliai, kurie metonimiškai gali atstovauti dainų bernelį ar mergelę. Paskaičius ar paklausius piršlybų, vestuvių metu skambėjusių dainų, gali pasirodyti, kad dainų berneliai ir mergelės jokių kitų dėmesio vertų užsiėmimų pasirinkimo ir sutarties dalyvių apibrėžimas neturi ką galiu padaryti per savo brokerį tik rūpintis, puikuotis žirgu ir jo pentinais arba rūtomis simbolinė daina vainikėliu.

Lietuvių dainose platus vandens simbolinis laukas.

Ar po Velykų reikėtų dar kartą pratęsti karantiną?

Vanduo susijęs ir su mirties, ir su vedybų simbolika: mergelė visada kalbinama prie vandens, jai siūloma keltis laiveliu ar eiti tilteliu, po tokio pokalbio — mergelės vainiką užkrinta rasa arba jis nuvysta; neretai vestuvių dainose mergelė arba bernelis netgi skęsta skendimas ženklina vedybas. Pagal lietuvių tikėjimus, keliaujant į pomirtinį pasaulį, taip pat tenka įveikti vandens ribą.

O vedybų virsmas siejamas ir su mirtimi — simbolinė daina metu simboliškai įveikiama mirties riba tam, kad iš ten — iš anapusinio pasaulio — parsineštum naują gyvybę, teigia mitologijos tyrinėtoja Daiva Vaitkevičienė. Juk tradiciškai kūdikius bobutės pribuvėjos taip pat pagauna, sužvejoja upelyje, čia juos atranda ir gandrai Apibendrinant galima teigti, kad lietuvių dainose yra daug simbolių, ir pastebėti, kad sutinkama mažai metaforų, kuriomis pasižymi, pavyzdžiui, kaimynų latvių folkloras.

Per porą šimtmečių buvo užrašyta daugiau nei pusė milijono lietuvių liaudies dainų tekstų, kiek mažiau — jų melodijų. Visa tai saugoma Lietuvių tautosakos archyve, kuris yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Siekiant šį didžiulį aruodą pažinti, dainos susistemintos, suskirstytos į žanrus. Taip pat simbolinė daina kelios lietuvių dainiškajai tradicijai priklausančios tekstų rūšis.

simbolinė daina

Unikaliąją lietuvių polifoninės muzikos tradiciją sudaro dainos ir sutartinės, kurios simbolinė daina glaudžiai susijusios. Visų pirma, joms abiems būdingi bendri poetiniai vaizdiniai, poetinio vaizdo kūrimo priemonės, minėtoji dainiškoji etika.

O jas skiria atlikimo būdas ir jo nulemtas skambėjimas. Lietuvių dainos gali būti vienbalsės monodinėsdvibalsės arba tribalsės dainuojamos dviem arba trim balsaisbet antrasis arba trečiasis balsas visada derinamas prie pirmojo — vedančiojo; tuo tarpu sutartinėms būdingas polifoninis daugiabalsumas.

Dalinkitės: Simbolinę dainą rekordinėje simbolinė daina transliuos ir vilkaviškiečių imtuvai Į sostinės Katedros aikštę suvežti daugiau nei 2 tūkst. Penktadienį ryte išmatavus išskirtinę LRT radijo imtuvų instaliaciją paaiškėjo, kad ji — rekordinio dydžio. Kai prieš mėnesį LRT pakvietė žmones prisiminti Baltijos kelią ir prisidėti prie rekordinės radijo imtuvų instaliacijos, kuri šiandien iškilo Vilniaus Katedros aikštėje, vilkaviškiečiai sureagavo iškart. Jau pirmosiomis akcijos dienomis Vilkaviškio pašto darbuotojai skaičiavo radijo aparatus, juos pakavo ir kasdien drauge su kitomis siuntomis gabeno į sostinę. Tad šiandien, 19 val.

Tai ypatingas dainavimo būdas, kai vienu metu skamba du tekstai, atliekami skirtingomis melodijomis ir skirtinga ritmika. Sutartines dainuodavo dvi, trys, keturios, o kartais ir visas pulkas dainininkių. Jų skambėjime dažni mūsų ausiai nebeįprasti disonansiniai sąskambiai, kurie atsiranda dviems vienu metu skambančioms melodijoms suartėjus simbolinė daina sekundos intervalą — du gretimus simbolinė daina garsus.

Sutartines nuo dainų skiria ir tik joms būdingi garsiažodiniai priegiesmiai pavyzdžiui, sodauto, lioj saudailio, dautuvo, lingo rito, dūnoj ir pan.

Besilaukianti R. Ščiogolevaitė neskuba ilsėtis: bent kartą per savaitę pasirodo scenoje

Prasminio teksto ir refreno — priegiesmio arba pritarinio derinys — vienas iš sutartinių tekstų skiriamųjų bruožų. Svarbu atsiminti, jog savitus priegiesmius turi ir lietuvių kalendorinių švenčių dainos, ir kai kurios darbo metu skambėjusios dainos.

Šie priedainiai dažnai vadinami refrenais turėjo apeiginę paskirtį pavyzdžiui, kalėda, leliumai, vynelis vyno žaliasai, kupole, kupolėle. Daugelis sutartinių buvo atliekamos su judesiu: daininkės eidavo ratu, vaikščiojo viena prieš kitą, sukdavosi už parankių ar judesiais imituodavo apdainuojamus darbus, gyvūnus ir t.

Итак, мы теперь и в самом деле можем открыть город, - сказал Элвин.

Sutartines giedodavo tik moterys, o vyrai jas grodavo įvairiais pučiamaisiais instrumentais: skudučiais, lumzdeliais, ragais, ilgais mediniai trimitais, simbolinė daina daudytėmis, arba kanklėmis.

XIX—XX a. Sutartinės — tai taikaus žemdirbių darbo poezija, teigia Donatas Sauka, pasižyminti giedru pasaulėvaizdžiu, jų tekstuose akcentuojami darnūs šeimos narių santykiai sesers ir brolio pora čia svarbesnė nei mergelės ir berneliodažniausiai apdainuojami darbai, žmogų supanti gamta.

  1. Mokinių dainos ir eilės tėveliams
  2. Некоторые из этих фобий основывались на реальностях, но остальные, как теперь представлялось совершенно ясно, покоились лишь на разыгравшемся воображении.

  3. Робот, видимо, не возражал против пассивных форм общения, но блокировал все попытки более тесного сближения.

  4. Dar vieną simbolinę dainą atliksianti Ugnė: „Reikia tik atkursti ir atkimti“
  5. Satoshi eurųliais šiandien
  6. Dar vieną simbolinę dainą atliksianti Ugnė: reikia tik atkursti ir atkimti | ar-v.lt

Dar XX a. Tradiciškai sakoma, kad sutartines moterys giedodavo, sutartinių atlikėjos jų niekada nevadino dainomis, tik giesmėmis.

„90 dainų – 90 legendų“ – A. Valinsko ašaros - LRT

Įdomu, kad sutartinėms artimas giedojimo būdas ir net muzikiniais sąskambiai yra užfiksuoti Bosnijoje ir Hercegovinoje, Korsikoje, bet sutartinių pėdsakų nėra kaimyninėje Latvijoje. Greta dainų ir sutartinių dar skiriamos raudoss, arba verkimas žodžiais, ir tikrosios — krikščioniško turinio — giesmės.

Raudos — tai mirties akivaizdoje kuriami-rečituojami poetiniai tekstai.

Atgimimo laikotarpiu iš pogrindžio iškilo nemažai grupių, tęsiančių savo veiklą iki šiol.

Raudos — vienkartiniai kūriniai: dainiškoji tradicija jiems teikia išraiškos priemones simbolinė daina dainiškosios poetikos, simbolikos arsenaląbet nėra nustačiusi griežtos kanoninės formos. Lietuvių katalikiškos ar protestantiškos giesmės, priešingai, lyg ir turėtų būti kanoniniai tekstai, tiesiogiai susiję su krikščioniškąja rašytine kultūra, bet esama ir unikalių liaudiškų giesmių, kurios atsispindi liaudiškojo pamaldumo formas.

Svarbu žinoti, kad lietuvių dainiškąją tradiciją — dainas, sutartines, raudas ir liaudiškas giesmes — sieja tas pats dainiškosios poetikos aruodas. Be aptartosios simbolinė daina tradicijos, gyvavusios šiaurės rytų Lietuvoje, ir kiti Lietuvos regionai iki šiol yra išsaugoję savitų muzikinės tradicijos bruožų. Simbolinė daina monodijos — vienbalsio dainavimo pietų Lietuvoje, iki trimis balsais skambančių dainų Žemaitijoje — vakarų Lietuvoje.

Aukštaičiams būdingiausias dvibalsumas. Poetinių tekstų lygmenyje regioniniai skirtumai nėra tokie žymūs. Yra dainų, pasklidusių visoje Lietuvoje šimtais variantų, kitos — būdingos tik vienam kuriam kraštui. Dainas ir sutartines folkloro tyrinėtojai skirsto į žanrus.

Prisijunkite

Žanras glaudžiai susijęs su dainos paskirtimi ir tematika. Pagal naujausią dainų klasifikacija skiriami tokie žanrai: Krinta į akis, jog šis skirstymas tarsi neturi vieningo pagrindo, bet jis puikiai atskleidžia dainų įvairovę. Iš šio sąrašo sužinome, kad skirtingos dainos skambėjo per krikštynas, vestuves, kalendorines šventes, kad dainuota dirbant Darbo dainosvaišinantis Vaišių dainosšokant Šokių, ratelių ir simbolinė daina dainostaip pat ruošiantis į karą Karinės-istorinės dainos.

simbolinė daina

Skyrėsi ir dainų atlikėjai — simbolinė daina repertuarą turėjo vaikai, jaunimas, net emigrantai. Dainų klasifikacija atspindi ir dainų turinį: apdainuotas poros rinkimasis Meilės dainos ir šeimos narių santykiai Šeimos dainostaip pat žmogų supanti gamta Dainos apie gamtą.

Literatūra

Dainomis buvo perteikiamos skirtingos emocijos: norintiems pajuokauti tiko humoristinės dainos, ką nors pamokyti ar sudrausti — didaktinės dainos. Pagaliau, esama skirtingiems amžiams priklausančių dainų: simbolinė daina palyginti piemenų folklorą — improvizacines rečitatyvines astrofines daineles jų tekstai tarsi čia pat kuriami, neturi nugludintos struktūros, melodijos primena kalbos intonacijasskirtas gyvuliams nuraminti ar padėti parginti juos į namus, su XIX a.

Dar vienas dainų skirtymo būdas : apeiginės ir neapeiginės dainos. Apeiginės dainos buvo atliekamos per įvairias šventės, jos lydėjo konkrečius apeiginius veiksmus ir turėjo sustiprinti jų poveikį; visos kitos, su atlikimo laiku simbolinė daina nesusaistytos dainos — neapeiginės.

„90 dainų – 90 legendų“ – A. Valinsko ašaros

Apeiginių dainų skambėjimo laiką, sąsają su šeimos ar kalendorine švente, darbų pradžia ar pabaiga, dainininkai dar XX a. O neapeiginių dainų, skambėjusių įvairiomis progomis, skyrimą vienam ar kitam žanrui lėmė jų tematika.

simbolinė daina elemento parinktys

Simbolinė daina klasifikacija padeda suvokti dainų įvairovę ir tai, jog daina išties buvo nepaprastai svarbi viso žmogaus gyvenimo palydovė. Apie tai vaizdžiai ir išsamiai rašoma filosofo, kultūros istoriko Antano Maceinos, literatūrologo Donato Saukos, mitologijos tyrinėtojo Dainiaus Razausko ir kitų autorių tekstuose. Pažymėtina, jog simbolinė daina lietuvių dainų lobyno dalis simbolinė daina lyrinės dainos. Tai poetiniai tekstai, neturintys ryškiau suausto siužeto, apdainuojantys tik konkrečią situaciją, dažnai turinčią ir simbolinę prasmę, įvardijantys žmonių santykius, o ne nuotykius, atspindintys tradicinį pasaulėvaizdį, o ne tikrovę.

Arčiausiai epikos poliaus būtų lietuvių baladės. Lietuvių dainoje nėra išplėtoto pasakojimo, o lietuvių baladės kartais vadinamos ir pasakojamosiomis dainomis. Jos turi tam tikrą siužetą ir privalomą tragišką baigtį, bet jų siužetai dažniausiai yra tarptautiniai.

Baladės gyvuoja didesniame areale, jų siužetas dažniausiai žinomas ir kaimyninėms tautoms. Lietuviškos baladės savitos būtent lyriškesniais, nei kaimynų, tekstų variantais.