Programos turinys

Savarankiškų studijų prekyba

savarankiškų studijų prekyba

Aprašymo santrauka Studijų programos tikslas: Rengti prekybos specialistus, išmanančius tarptautinės prekybos dėsningumus ir principus bei gebančius juos taikyti prekybos valdyme, įkurti prekybos įmonę ir savarankiškų studijų prekyba vadovauti, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę, valdyti pokyčius, gebėti prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos bei šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų. Studijų rezultatai: Savarankiškų studijų prekyba verslo aplinką ir priimti verslo sprendimus.

Studijų programos daliniai tikslai Plėtoti pasaulėžiūrą, formuojant kritiškai mąstančias asmenybes, turinčias aiškią vertybių ir nuostatų sistemą, būtiną dalykinei veiklai ir asmeninei karjerai. Suteikti verslo krypties žinias, formuojant sisteminį požiūrį į logistikos ir prekybos procesus ir išugdyti gebėjimus, reikalingus verslinei veiklai. Formuoti verslo savarankiškų studijų prekyba vadybines klientų aptarnavimo, veiklos kokybės užtikrinimo, personalo ir finansų valdymo kompetencijas. TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS Logistikos ir prekybos studijų programos absolventai galės: dirbti logistikos, tiekimo valdymo, transportavimo, sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų įmonėse logistikos funkcijos koordinatoriais, tarpininkais, atstovais, administratoriais Lietuvos bei 3PL trijų šalių logistikos modelis4PL keturių šalių logistikos modelis organizacijų, žemės ūkio tiekimo ir logistikos įmonėse bei šią veiklą koordinuojančiose organizacijose, žemės ūkio žaliavų supirkimo, perdirbimo ir prekybos įmonėse, maisto produktų ir gėrimų gamybos bei pardavimo įmonėse, žemės ūkio ir logistikos kompleksuose, prekybos centruose ir krovinių gabenimo tinkluose; plėtoti nuosavą verslą logistikos ir prekybos srityje; tęsti studijas socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS Savarankiškų studijų prekyba įtvirtinti įgytas studijų programoje dalykų teorines žinias, ugdyti praktinius gebėjimus studentai atlieka tokias profesinės veiklos praktikas: Logistikos ir prekybos mokomąją praktiką, kurios tikslas - lavinti studentų verslininkystės įgūdžius, bendraujant su specialistais, įgytas teorines žinias susieti su praktine logistinės ir prekybinės veiklos patirtimi, gebėti pristatyti atliktą veiklą ir jos rezultatus.

Planuoti ir atlikti rinkodaros tyrimus. Įkurti prekybos verslo įmonę ir jai vadovauti. Planuoti ir organizuoti parduotuvės veiklą.

Patirk, kad gyveni. Į Lietuvą grįžusi šeima: „Druskininkuose laikomasi vokiškos tvarkos“

Taikyti šiuolaikinės vadybos principus ir kokybės vadybos standartus. Taikyti darniosios plėtros principus įmonės savarankiškų studijų prekyba ir konkurencingumui skatinti.

  1. Galimybės Apie programą Pardavimų ir logistikos vadybos  studijų programa skirta rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro savarankiškų studijų prekyba ir logistikos vadybos specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines transporto ir logistikos sistemas,  turinčius aktualių ir naujausių transporto ir logistikos verslui mokslo žinių, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą logistinėse įmonėse ar jos padaliniuose, organizuoti pardavimą, gamybą ar sandėliavimą, užtikrinti veiklos kokybę, koordinuoti šalies vidaus ir tarptautinę prekybą, pasitelkiant pažangius pardavimo, rinkodaros, pardavimų logistikos, vadybos metodus, formuoti verslo įmonių pardavimų politiką, rengti prekybos technologiją ir asortimentą, įgyvendinti reklamos kompaniją, pritaikyti naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas, įkurti privačią prekybos įmonę ir jai vadovauti.
  2. Aykew galimybės apžvalgos 2020 m
  3. Uždirbti internete 1 dolerį per minutę
  4. Įsisavinę rinkodaros, prekybos ir vadybos naujausias teorijas ir metodus, studentai turi galimybę susiformuoti sisteminį požiūrį į organizacijos rinkodaros, prekybos ir vadybos veiklų koordinavimą ir valdymą, siekiant kurti organizacijai pridėtinę vertę, vykstant ekonominiams ir socialiniams pokyčiams.
  5. Verslo vadybos magistras Verslo krypties Studijų trukmė Ištęstinės studijos  - 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas  magistro baigiamasis darbas MBD.
  6. Studijų dalykai Pabaigę šią programą absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.
  7. Utenos kolegija | Verslo vadyba
  8. Studiju programos - kolegijos klaipedoje - ivairios studiju kryptys

Žinoti tarptautinės prekybos plėtojimo ypatybes ir taikyti jas organizuojant tarptautinę įmonės veiklą. Valdyti prekybos logistikos procesus. Taikyti tarptautinės prekybos principus pirkimo ir pardavimo valdymo procesuose.

ar galiu užsidirbti pinigų internete biržoje? prekyba manekenėmis

Taikyti rinkodaros priemones organizuojant didmeninę ir mažmeninę prekybą. Taikyti elektroninės rinkodaros priemones organizuojant elektroninę prekybą.

atvirų pozicijų galimybių analizė dvejetainių opcionų brokeris be patikrinimo

Komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje. Formuoti ir tobulinti saviraiškos ir saviugdos gebėjimus bei įgūdžius pagal asmeninius, profesinius interesus bei poreikius. Valdyti prekybos įmonės finansinius, materialiuosius išteklius ir pokyčius.

Marketingas — daugybės žmonių intensyvi veikla, konkuruojant dėl pirkėjų dėmesio ir pinigų.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai savarankiškų studijų prekyba raštu ir žodžiurefleksijos, savarankiški darbai, pristatymai, praktinio darbo vertinimas, egzaminas, projektas, savarankiškų darbų portfolio, atvejo analizė. Specializacijos: nėra Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis.

Studijų programos tikslas:

Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma lygi 10 kreditų. Studijų programos skiriamieji bruožai: Realių verslo ir viešojo sektoriaus problemų sprendimas; Mokomosios išvykos į prekybos įmones; Kviestiniai verslo pasaulio ir užsienio lektoriai; Komandinis darbas.