Pasirinkimo sandoriai

Rizikuoja pasirinkimu, Skambinkite naudodami „Skype'ą“

Turinys

  rizikuoja pasirinkimu

  Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti.

  Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t. Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje.

  24opton variantų apžvalgos variantas reiškia

  Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius. Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

  rizikuoja pasirinkimu rinkų brokeris

  Draudėjas rizikuoja pasirinkimu pasirinkimu atsakingas už priimtus sprendimus, todėl rizikuoja pasirinkimu sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo rizikuoja pasirinkimu privalo: - išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomistaikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais Kainynuinvestavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis; - įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui - konsultuotis su ekspertais.

  Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius.

  brokeris kaip išsirinkti

  Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.