Epoque Command Language Quick Reference Guide - Publications Office of the EU

Quck parinktys

Pasirinkus užregistruotą parametrą, įrenginys automatiškai nustatys iš anksto nustatytus elementus. Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir piktogramos. Pasirinkus spausdinimo profilį pagal dokumento paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai.

Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Quck parinktys rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius. Taip pat galite pakeisti spausdinimo profilį ir užregistruoti jį nauju pavadinimu. Galite panaikinti užregistruotą spausdinimo profilį.

quck parinktys uždarbis internete nuo 17 metų

Standartinė Standard Tai yra gamykliniai parametrai. Jei parametrai Puslapio formatas Page SizePadėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems quck parinktys teikiama pirmenybė. Nuotraukos spausdinimas Photo Printing Jei ketindami spausdinti nuotrauką pasirinksite šį parametrą, bus nustatyti paprastai naudojami nuotraukų popierius ir formatas.

Jei parametrai Padėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems bus teikiama pirmenybė.

kaip užsidirbti pinigų namuose dabar apžvalga apie brokerio kalita finance

Verslo dokumentas Business Document Pasirinkite šį parametrą spausdindami paprastą dokumentą. Popieriaus įrašymas Paper Saving Pasirinkite šį parametrą, kad spausdinant paprastą dokumentą būtų taupomas popierius.

Navigacija

Žymimieji langeliai 2 į 1 quck parinktys 2-on-1 Printing ir Dvipusis spausdinimas rankiniu būdu Duplex Printing Manual pažymimi automatiškai. Vokas Envelope Jei spausdindami ant voko pasirinksite quck parinktys parametrą, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Vokas Envelope.

Dialogo lange Voko formato parametras Envelope Size Setting pasirinkite naudojamo voko formatą.

quck parinktys dienos prekybos galimybės

Pastaba Pateikiamos spausdinimo profilio parametro Papildomos funkcijos Additional Features nuostatos, pasiriktos įrašant įtraukiamą spausdinimo profilį, rodomos ir pasirinkus tą įtrauktą spausdinimo profilį. Pavadinimas Name Įveskite norimo įrašyti spausdinimo profilio pavadinimą. Galima įvesti iki simbolių. Pavadinimas ir susijusi piktograma rodomi sąraše Dažniausiai quck parinktys parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup. Pakeičiama įrašomo spausdinimo profilio informacija.

Dialogo langas Įrašyti dažniausiai naudojamus parametrus Save Commonly Used Settings Pasirinkite spausdinimo profilių, kuriuos norite užregistruoti quck parinktys Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingspiktogramas ir pakeiskite elementus, kuriuos norite priskirti spausdinimo profiliams.

Piktograma Icon Pasirinkite norimo įrašyti spausdinimo profilio piktogramą. Pasirinkta piktograma su pavadinimu rodoma sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup.

Įrašyti popieriaus formato parametrą Save the paper size setting Į sąrašą Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings įrašomas spausdinimo profilio popieriaus formatas. Norėdami taikyti įrašytą popieriaus formatą, pasirinkite spausdinimo profilį ir pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei šis žymimasis langelis nepažymėtas, popieriaus formatas neįrašomas, todėl, pasirinkus spausdinimo profilį, popieriaus formato parametras netaikomas.

Tokiu atveju spausdintuvas spausdina taikydamas taikomosios programos nurodytą popieriaus formato parametrą. Įrašyti padėties parametrą Save the orientation setting Į sąrašą Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings įrašomas spausdinimo profilio quck parinktys Padėtis Orientation.

Norėdami taikyti įrašytą spausdinimo padėtį, pasirinkite spausdinimo profilį ir pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei šis žymimasis langelis nepažymėtas, spausdinimo padėtis neįrašoma, todėl, pasirinkus spausdinimo profilį, parametras Padėtis Orientation netaikomas.

Pasirinkus užregistruotą parametrą spausdintuvas automatiškai įjungia iš anksto nustatytus elementus. Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir piktogramos. Pasirinkus spausdinimo profilį pagal dokumento paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai. Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Features rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius. Taip pat galite pakeisti spausdinimo profilį ir užregistruoti jį nauju pavadinimu.

Tokiu atveju spausdintuvas spausdina taikydamas taikomosios programos quck parinktys spausdinimo padėtį. Įrašyti quck parinktys parametrą Save the copies setting Į quck parinktys Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings įrašomas spausdinimo profilio parametras Kopijos Copies. Norėdami taikyti įrašytą kopijų parametrą, pasirinkite spausdinimo profilį ir pažymėkite šį žymimąjį langelį.

Jei šis žymimasis langelis nepažymėtas, kopijų parametras neįrašomas, todėl, pasirinkus spausdinimo profilį, parametras Kopijos Copies netaikomas.

MainSearch

Tokiu atveju spausdintuvas spausdina taikydamas taikomosios programos nurodytą kopijų parametrą. Naikinti Delete Panaikinamas užregistruotas spausdinimo profilis.

Pasirinkite quck parinktys, kurį norite panaikinti iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingspavadinimą ir spustelėkite Naikinti Delete.

kaip stabiliai užsidirbti pinigų dvejetainiams opcionams

Kai bus pateiktas patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Gerai OKkad būtų panaikintas nurodytas spausdinimo profilis. Pastaba Spausdinimo profilių, užregistruotų kaip pirminiai parametrai, panaikinti negalima. Parametrų peržiūra Iš paveikslėlio, kuriame pavaizduotas popierius, matyti, kaip popieriaus lape bus išdėstytas originalus dokumentas. Quck parinktys peržiūrėti visą maketo vaizdą.

Peržiūra prieš spausdinant Preview before printing Dar prieš spausdinant duomenis parodoma, kaip atrodys spaudinys. Jei norite, kad būtų atidarytas peržiūros prieš spausdinant langas, pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei peržiūros lango atidaryti nereikia, šį žymimąjį langelį atžymėkite.

Optinis AWL

Papildomos funkcijos Additional Features Pateikiamos dažnai naudojamos ir patogios spausdinimo profilio funkcijos, pasirinktos iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Quck parinktys skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup. Perkėlus žymeklį prie funkcijos, kurią galima pakeisti, pateikiamas funkcijos aprašas.

Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite atitinkamą žymimąjį langelį. Jei funkciją norite išjungti, atžymėkite žymimąjį langelį. Vykdydami tam tikras funkcijas galite nustatyti išsamius parametrus skirtukuose Pagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Setup.

Canon : Gaminio vadovas : EOS-1D X Mark III : Pasirinktinas spartusis valdymas

Norėdami pakeisti puslapių eilės tvarką, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Puslapio maketas Page Layout nuostatą Puslapio maketas Page Layout ir spustelėkite Nurodyti Dvipusis spausdinimas rankiniu būdu Duplex Printing Manual Pasirinkite, ar dokumentą reikia spausdinti abiejose lapo pusėse rankiniu būdu, ar tik vienoje lapo pusėje.

Norėdami pakeisti susegimo pusę quck parinktys paraštes, nustatykite naujas reikšmes skirtuke Puslapio sąranka Page Setup. Spausdinimas pilkio pustoniais Grayscale Printing Spausdinant dokumentą ši funkcija konvertuoja duomenis į vienspalvius duomenis. Juodraštis Quck parinktys Šį parametrą rinkitės spausdindami bandomąjį spaudinį. Sukti laipsnių Rotate degrees Dokumentas spausdinamas pasukus jį laipsnių kampu prieš popieriaus tiekimo kryptį.

Kita taikomąja programine įranga sukonfigūruotos spausdinimo srities pločio ir išplėtimo dydžio nuostatos sukeistos vietomis ir taikomos atitinkamai kaip quck parinktys ir horizontalės nuostatos.

darydamas bitkoinus be

Svarbu Priklausomai nuo spausdinimo profilių, pasirinktų sąraše Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingskai kurios funkcijos gali būti rodomos pilkai ir jų pakeisti negalėsite. Laikmenos tipas Media Type Pasirinkite laikmenos tipą, atitinkantį į spausdintuvą įdėtą popierių.

  1. Canon : PIXMA instrukcijos : TS series : Skirtuko Greitoji sąranka aprašas
  2. Canon : PIXMA instrukcijos : MG series : Skirtuko „Greitoji sąranka“ aprašas

Tada ant nurodyto popieriaus bus spausdinama tinkamai. Spausdintuvo popieriaus quck parinktys Printer Paper Size Pasirenkamas į įrenginį įdėto popieriaus formatas. Paprastai popieriaus formatas nustatomas automatiškai pagal išvesties popieriaus formato parametrą ir dokumentas spausdinamas nekeičiant mastelio. Nustačius parinktį 2 į 1 spausdinimas 2-on-1 Printing arba quck parinktys į 1 spausdinimas 4-on-1 Printing sąraše Papildomos funkcijos Additional Features uždarbis per interneto mainus, popieriaus formatą galima nustatyti rankiniu būdu — pasirinkus parametrą Puslapio formatas Page Size skirtuke Puslapio sąranka Page Setup.

DisplayLogo

Jei pasirinksite mažesnį quck parinktys Puslapio formatas Page Size popieriaus formatą, puslapio vaizdas bus sumažintas. Jei pasirinksite didesnį nei Puslapio formatas Page Size popieriaus formatą, puslapio vaizdas bus padidintas.

Dialogo langas Pasirinktinis popieriaus formatas Custom Paper Size Šiame dialogo lange galima nurodyti pasirinktinį popieriaus formatą plotį ir aukštį. Vienetai Units Pasirinkite vienetus, kuriais bus nurodomas naudotojo nustatytas popieriaus formatas. Matmenys rodomi ties Vienetai Units nurodytais quck parinktys. Padėtis Orientation Pasirenkama spausdinimo padėtis.