Avery Dulles. Pragaro gyventojai

Pragaro variantas

Sakykite, ar jūs ne prezidentas Kennedis? Kaip čia atsidūrėte — kad ir kur tai būtų? Kaip suprantu, mane nužudė. O kas jūs toks? Ir, grįžtant prie mano pirmojo klausimo, kur, velniai rautų, mes esame? Aš irgi ką tik numi-riau.

Bet esu tikras, kad dėl velnių jūs klystate. Pragarui ši vieta atrodo per gera. Kita vertus, jokio Dievo čia nepastebėjau. O jūs? Ar tik nebūsime įstrigę pragaro prieangyje? Nejaugi iš tikrųjų taip galvojate? LEWIS: Tiesą sakant, man ši vieta panašesnė į skaistyklą, ypač jeigu iš jos mes galiausiai būsime perkelti pragaro variantas pragaro variantas. Aš mažumėlę pragaro variantas apie tokias vietas savo knygose, visų pirma Didžiosiose skyrybose.

Nemanau, kad skaitėte ją? Ką gi Bet jums turėtų būti pažįstamos šios sąvokos, jeigu jau buvote Romos katalikas. Niekada nesukau sau galvos transcendentinėmis paslaptimis ar mitologija.

Pasaulis, kuriame gyvenau, man per pragaro variantas rūpėjo, kad nuo jo bėgčiau.

  • Kai mano kūnas vėl atgavo galią, lipau, aukštyn, ir buvo mano ramstis tuščia atšlaitė, truputėlis valios.
  • Kaip gauti bitcoinus tiksle
  • Projektai internete su forumo investicijomis
  • Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (I) - ar-v.lt
  • Limito brokeris
  • Pajamos internete yra sėkmės kodas

Tai realu. Kad ir kur mes būtume, mes čia esame — visa savo grožybe. Antra, taisyklė "vienas pasaulis vienu metu" nėra teisinga.

samui prekybos mokymai kaip sukurti interneto pajamas

Štai mes esame kitame pasaulyje ir kalbamės apie savo buvusį gyvenimą žemėje. Mano supratimu, tai jau du pasauliai. Beje, būdami žemėje, mes irgi galėjome galvoti apie šį pasaulį; vėlgi išeitų du pasauliai, ar ne?

Kardinolas Avery Dulles SJ. Pragaro gyventojai

Trečia, tai nėra bėgimas nuo tikrovės. Bėgimas būtų nesirengti šiai kelionei, kol dar gyveni žemėje. Argi nesutinkate? Ko gero, esate teisus. Bet pažvelkit! Ateina dar kažkas. Gal pažįstate jį? Aldous Huxley. Sveikas atvykęs, Aldai!

Kinas tarp pragaro ir rojaus | ar-v.lt

Kaip čia patekai? Aš ką tik numiriau. Kennedy ir Lewis! Tai bent kompanija kartu mirti Beje, kur mes? Pragaro variantas nuomone, pragaro variantas gali būti koks pragaro prieangis arba skaistykla. O aš tiesiog viliuosi, kad tai ne pragaras. Čia dangus. Turi būti dangus. Lewi, kaip matau, tu nepraradai savo priekabingojo polinkio į sokratiškus klausimus. Atmenu, kaip tu vos prasižiojęs paversdavai Oksfordą tikru širšių lizdu. Dabar toks širšynas pasidarys pragaro variantas danguje.

Puikus iššūkis. Jeigu dangus visur, tada pragaras arba išvis neegzistuoja, arba yra dangaus dalis. Kuris variantas tau mielesnis, Aldai?

Kol judu dar neįsibėgėjote, pragaro variantas paaiškintumėte man tokių debatų prasmingumą. Aš irgi mėgau diskutuoti, bet mes, politikai, apsiribodavome konkrečiais, apčiuopiamais dalykais. Labai abejoju, ar judu sugebėsite ką nors daugiau negu tuščiai pasvaičioti apie dalykus, kurių niekada nesate matę.

Kinas tarp pragaro ir rojaus

LEWIS: Jūs norite garantijų, kad yra koks nors metodas, padedantis sužinoti tiesą apie dalykus, kurių mes nematome? Kol dar neįsibėgėjote, turite būti tikri, kad jūsų lėktuvas galės paskristi ir sugrįžti į žemę. Jūs, Lewi, minėjote savo knygą apie dangų ir pragarą.

Kaip, velniai pragaro variantas Ar esate ten buvęs? Ne kartą landžiojau pro jų abiejų užpakalines duris. Ar neprieštarausi, jei mes tave vadinsime tiesiog Lewiu? Mums turbūt svarbiau aiškumas negu pavadinimai. Matote, Džekai, apie dangų ir pragarą Lewis kalbėjo dvasine, o ne tiesiogine prasme. Neįklimpkime "dvasinių prasmių" pelkėse. Stenkimės laikytis tiesioginės prasmės.

Taip, nei danguje, nei pragare iš tikrųjų aš nesu buvęs. Kaip tada galite ką nors apie juos žinoti? Ką norite tuo pasakyti? Man pasakojo.

Bet žinojimu tai galima pavadinti tik tada, kai tiki tuo, kas tau pasakoma. Ir toks žinojimas vadinamas tikėjimu. Man visuomet atrodė, kad sąvokos liberalas ir konservatorius vartojamos ne mąstant, o vengiant mąstymo.

Galima bet ką pavadinti liberalu arba konservatoriumi, paskui paprasčiausiai pasiskelbti vienu ar kitu, ir visą likusį gyvenimą jūsų mintys bus panašios į kelio refleksą. Daugeliui žmonių šis žodis asocijuojasi su "negerti, nerūkyti, nesikeikti". Toks fundamentalistas nesu. Juk nesidairau skląsčio, kai Jėzus sako "Aš esu vartai". Kodėl nevertinate to kaip poetinio įvaizdžio?

Pagalvokite: ar kas nors — pats Jėzus ar kuris iš jo klausytojų — ėmė ieškoti skląsčio, kai jis pasakė "Aš esu vartai"? Matyt, jie nebuvo pragaro variantas rafinuoti. LEWIS: Ar geras mokytojas tyčia imasi poetinės kalbos, pragaro variantas žino, kad klausytojai supras jį klaidingai, pragaro variantas Jis norėjo būti suprastas pažodžiui, kai kalbėjo apie dangaus ir pragaro egzistavimą.

Tai realios vietos. Mes neišvengiamai amžiams pakliūsime į vieną iš jų.

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (I)

Svarbiausias klausimas — į kurią. Būtent tai jis norėjo pabrėžti mokydamas apie dangų ir pragarą. Jūs, dvidešimtojo amžiaus žmogus?

LEWIS: Kaip rašiau vienoje savo knygų, aš nelabai suprantu, pragaro variantas čia dėtas laikas, pragaro variantas dėl ragų ir kanopų galvos nedėčiau. Ar galite įsivaizduoti blogesnį Dievą už tą, kuris siunčia žmones į pragarą ištisai amžinybei? Neteisingą Dievą.

PRAGARAS REALUS

Tačiau Dievas, kurį aš tikiu, yra ne tik aukščiau neteisybės, bet ir aukščiau teisybės. Jis — gryna meilė.

Dieviškoji komedija

Tada pragaro apskritai nėra. Kaip gryna meilė galėjo sukurti pragarą? Tai padarome mes patys, o gal piktosios dvasios. Mes patys laisva valia ten atsiduriame. Kam pragaras būtų mielesnis už dangų, jei mes galėtume rinktis? Visiems, kas neapkenčia šviesos ir tiesos.

pragaro variantas registracija pajamoms internetu

Pažvelkite į plėšiką ant kryžiaus. Jis pateko į dangų, nors jo gyvenimo blogieji darbai neabejotinai persvėrė geruosius. Bet aš vis viena nesuprantu, kodėl žmogus rinktųsi pragarą, o ne dangų. Ir kas yra dangus? Man pragaro variantas, laikiausi įprastinės sampratos — galvojau apie juos kaip apie atlygį ir bausmę, malonumą ir skausmą, palaimą ir kančią.

pragaro variantas pajamos iš opcionų demonstracinės sąskaitos

LEWIS: Įsivaizduokite, kad palaima yra ne priedėlis prie doro gyvenimo, ne atlygis už jį kaip kad pažymiai mokykloje, o pats doras gyvenimas, visa jo pilnatvė. Įsivaizduokite, kad bausmė irgi ne išorinis, kažkieno primetamas, o vidaus dalykas — pats blogis, tūnantis sieloje. Ar matote, kas iš to išeina? Mes renkamės dangų arba pragarą pragaro variantas sykį, kai renkamės arba gėrį, arba blogį. Tačiau dabar biblinį pragaro variantas ir dangų jūs traktuojate ne kaip tikrovę, o kaip poetinį įvaizdį.

Tai ne aukso gatvės ir ne liepsnos pragaro variantas siera, ne fizinės malonės pragaro variantas bausmės, jūsų dangus ir pragaras — dvasinė būtis. Man rodos, jūs ką tik reikalavote dangų ir pragarą suprasti tiesiogine prasme. Bet jų pobūdį, kaip ir Dievo pobūdį, tegalime suvokti iš simbolių. LEWIS: Jei būtumėte skaitęs šventųjų ir mistikų veikalus, suprastumėte, kad mano aiškinimas yra gana tradiciškas.

Jūs, modernistai, skubate atmesti tradiciją, gerai į ją neįsigilinę. Užsirašykite sau tašką. Kartais aš būnu labai išsiblaškęs. Ir kodėl mes čia, jeigu tai nėra nei dangus, nei pragaras? Kokį pirmąjį šansą?

Naršymo meniu

O ką jūs laikote skaistykla? LEWIS: Šalin komplimentus ir malonėkite atsakyti į klausimą — jei, žinoma, jūs iš tikrųjų norite sužinoti, kur mes pragaro variantas ir ką veikiame.

pragaro variantas dvejetainiai variantai, kas yra laimikis

Matote, man irgi nėra aišku. Aš klausinėju norėdamas praskaidrinti savo paties mintis ir atrasti tiesą, o ne vien tam, kad laimėčiau ginčą ar pamokyčiau jus to, ką pats žinau, o jūs nežinote.

pragaro variantas rinkos formuotojų pasirinkimo galimybių

Jūs iš tiesų klausinėjate pragaro variantas Sokratas. Na gerai, pamėginsiu atsakyti į klausimą. Ką aš laikau skaistykla? Nesu daug galvojęs apie ją. Bet dauguma katalikų tiki, kad tai yra vieta, kur žmogus turi kentėti už savo nuodėmes. O ką jūs manote? Panašiau, kad skaistykla — tai auklėjimo, o ne kentėjimo vieta, savotiška žemiškojo gyvenimo "pataisos klasė".

Kaip tokia, ji yra dangaus prieangis, o ne kokia nors atskira vieta. Todėl manau, kad mes rengiami tikrajam dangui, jei iš tikrųjų esame skaistykloje.

Ar baiminatės, kad mes atsidūrėme kitur?

Avery Dulles. Pragaro gyventojai

Pastaroji galimybė man atrodo gana tolima, tuo tarpu jūsų tikėjimas — artimas ir grėsmingas. Ar tai nejaudina jūsų proto pragaro variantas jausmų? Gal esate slaptas sadistas? LEWIS: Jei motina sušunka savo vaikui pasitraukti iš gatvės, nes atlekia sunkvežimis, ar ji yra sadistė?

Ji neišgalvoja tokios pamėklės. Ir mes nenorime, kad pragaras egzistuotų.