Ne lėktuvu, ne autobusu, bet laivu. Pirmyn į kelią.

Pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo

Pirmyn (dubliuotas) 3D | Forum Cinemas

Pokyčiai ES gynybos politikoje: gali būti įjungta ir aukštesnė pavara   9 Per šiuos 15 metų tapome visaverčiais ES nariais ir partneriais, prisijungėme prie Šengeno erdvės, tapome Euro zonos nariais.

Pastaruoju metu susitelkę siekiame sklandaus Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES.

pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo satoshi kas tai paprastais žodžiais

Dabar gi, artėjant Europos Parlamento rinkimams bei derantis dėl būsimojo ES biudžeto ateinantiems septyneriems metams, verčiame naują ES narystės puslapį. Koks jis bus ir kaip ES veiks ateityje, priklauso nuo bendro ES valstybių narių susitelkimo, vienybės ir be abejo nuo to, kokie bus ES politikos prioritetai ir kiek finansinių išteklių bus skiriama jų įgyvendinimui.

Taigi, ES politikos prioritetų įgyvendinimas didžia dalimi priklauso nuo jiems skiriamų finansinių resursų — tai lyg simbolinės burės, padedančios siekti bendrų ES tikslų, skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, investicijas ir inovacijas, kurti darbo vietas, remti žemdirbius, vykdyti kaimo plėtrą, įgyvendinti infrastruktūros projektus, įgyvendinti Sąjungos globalius tikslus tokiose srityse kaip klimato kaita ar saugumas.

ES investicijos matomos lyg burės, suteikiančios galimybę Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų judėti pirmyn, kurti patrauklesnį ir patogesnį gyvenimą Lietuvoje. Šie rezultatai yra įrodymas, kad Sanglaudos politika Lietuvoje veikia ir prisideda prie mūsų šalies ekonominės ir socialinės plėtros.

Pomidorų veislės: kaip pasirinkti + ką pasirinkau aš

Šiuo metu ES vyksta intensyvios derybos tarp valstybių narių dėl naujojo ES biudžeto metams. Europos Komisija pasiūlė mlrd.

pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo

Tai nedidelis procentas, atsižvelgiant į poreikius ES finansuoti jau tradicinėmis tapusias ES politikas — tai Sanglaudos ir Bendroji žemės ūkio politikos bei naujus iššūkius, su kuriais susiduria Europa — tai migracija, klimato kaita, saugumas, gynyba.

Natūraliai kyla sudėtingas klausimas pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo kiek ambicingi privalome būti planuojant naująją ES daugiametę finansinę programą ir kaip tinkamai suderinti tradicinius ir naujuosius ES finansavimo prioritetus.

10 dalykų, kuriuos reikia pakeisti, kad galėtume judėti pirmyn

Kadangi net 80 procentų ES biudžeto yra finansuojama nacionaliniais ES valstybių narių įnašais, klausimas dėl prioritetinių sričių tampa dar sudėtingesnes dėl vienos svarbiausių įnašų mokėtojų - Jungtinės Karalystės - pasitraukimo iš ES. Tad, ES laukia nemenkas iššūkis susitarti dėl būsimojo ES biudžeto apimties ir finansavimo sričių.

pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo

Tradiciškai didžiausia ES biudžeto dalis buvo skiriama Sanglaudos politikai ir Bendrajai žemės ūkio politikai — dabartinėje finansinėje perspektyvoje joms atiteko du trečdaliai viso ES biudžeto. Lietuva taip pat daugiausiai lėšų apie 95 proc.

1. Pakluskite įsakymams.

Todėl derybose dėl naujojo ES biudžeto Lietuvai svarbiausia užsitikrinti pakankamą finansavimą tolimesnei šalies ekonominei ir socialinei sanglaudai bei žemės ūkio ir kaimo plėtros politikų įgyvendinimui. Mums tai svarbu, nes ir toliau privalome įgyvendinti reformas tokiose srityse kaip švietimas, sveikatos ir socialinė apsauga, mažinti socialinę atskirtį ir nelygybę, plėtoti trūkstamas jungtis pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo, transporto, skaitmeninės infrastruktūros srityse.

24 parinkčių minimalus užstatas užregistruoti demonstracinę sąskaitą

Lietuva siekia, kad EK pasiūlyme būtų atsižvelgta į šalies teritorijos padalijimą į du statistinius regionus Vilniaus ir likusi teritorija tokiu būdu atspindint skirtingą šių regionų ekonominę ir socialinę situaciją. Ne mažiau svarbus yra siekis užsitikrinti ir palankias finansavimo sąlygas, kurios atitiktų realias šalies finansines galimybes. Įgyvendinant Bendrąją žemės ūkio politiką ES šalių ūkininkams turi būti sudarytos vienodos konkuravimo sąlygos vidaus pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo, tad dabartinė situacija, kai tiesioginės išmokos ūkininkams atskirose ES šalyse skiriasi tris kartus, nėra teisinga politika ir yra taisytina.

Visi likę pasiūlymai

Žemės ūkis ekonominiu ir socialiniu požiūriu tebėra svarbus ūkio sektorius, tačiau Lietuvos žemės ūkio gamybos ekonominis efektyvumas palyginus su kitomis ES šalimis išlieka gan žemas, todėl derybose Lietuva siekia tolesnio ir spartesnio tiesioginių išmokų suvienodinimo bei didesnio finansavimo kaimo plėtrai.

Tokiems planams Lietuva pritaria, nes ES konkurencingumo didinimas yra vienas iš pagrindinių ES uždavinių, siekiant ekonominio augimo. Tačiau Lietuva, kaip ir daugelis naujųjų ES valstybių narių ESnegali pilnai pasinaudoti šios programos teikiama nauda dėl šios programos uždarumo. Pažymėtina, kad ES gauna tik apie 5 proc.

Susijusios kelionės

Kadangi derybose daug diskutuojama apie naujuosius prioritetus, būtina pabrėžti, kad Lietuva sutinka su jų aktualumu pirmyn skiriasi nuo pasirinkimo poreikiu skirti jiems deramą finansavimą.

Saugumas — vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Atsižvelgiant į Lietuvos geopolitinę situaciją, svarbiausios sritys mums yra išorės sienų valdymas, kibernetinis saugumas, saugus Ignalinos AE uždarymas, Europos gynybos pramonės stiprinimas, karinio mobilumo užtikrinimas, tad deramės dėl šių sričių tinkamo finansavimo. Dar vienas svarbus politinis prioritetas — Europos kaimynystės stiprinimas, suteikiant paramą Rytų partnerių vykdomoms reformoms ir remiant šių šalių europines aspiracijas.

Pirmyn į kolchozą

Derybose siekiame, kad naujajame ES biudžete būtų išlaikytas atitinkamas politinis dėmesys ir finansavimas Europos kaimynystės instrumentui, kuris įrodė savo aktualumą ir svarbą esamoje finansinėje programoje. Vykstančios derybos yra sudėtingos, tad yra sunku prognozuoti jų galutinį rezultatą.

Lietuva šiose derybose deda visas pastangas, kad aukščiau išvardintoms sritims būtų skiriamas deramas dėmesys, numatomos palankios finansavimo sąlygos bei užtikrinamas pakankamas finansavimas ateinančių septynerių metų laikotarpiui. Tikime, kad šios simbolinės Europos burės ir toliau padės Lietuvai judėti pirmyn, stiprėti, klestėti ir džiugiai po penkerių metų pasitikti jau ąsias narystės ES metines.

Prisijungti Kuo skiriasi skirtingi įtūpstų būdai?