ES struktūrinės paramos panaudojimo vertinimo ataskaitos

Pirkimo galimybes paramos lygiais

Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta Teisingumo ministerija 1. Siūlymas apriboti rangovų galimybę darbų daliai, kuria gali būti pasitelkiami subrangovai, iki 50 procentų visos darbų pirkimo sutarties vertės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai ir nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais principais, kadangi manytina, jog pirmiau nurodytu siūlymu būtų apribotos ir sąžiningų rangovų galimybės lygiomis teisėmis su kitais rangovais dalyvauti pirkimo procedūrose tik dėl to, jog šie rangovai neturi galimybių didžiosios dalies pirkimo galimybes paramos lygiais atlikti nepasitelkę subrangovų.

Atsižvelgiant į tai, siūlytina atsisakyti Įstatymo projekto 11 straipsniu keičiamo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalies antrojo sakinio, kuriame įtvirtintas apribojimas rangovų atžvilgiu.

ES struktūrinės paramos panaudojimo vertinimo ataskaitos

Įstatymo projekte siūloma nustatyti reikalavimą, pagal kurį rangovas subrangai galėtų perduoti iki 50 proc. Pirkimo galimybes paramos lygiais, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato jokių diskriminuojančių ar konkurenciją ribojančių apribojimų tiekėjams, atsižvelgiant į tai, ar pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė ar tiekėjas, kuris sutarčiai įvykdyti pasitelks subrangovus. Įstatymas sudaro sąlygas pirkime dalyvauti ir perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą pateikti ūkio subjektų grupei, iš kurios nereikalaujama įgyti tam tikrą teisinę pirkimo galimybes paramos lygiais.

pirkimo galimybes paramos lygiais jūs uždirbate pinigus biržoje

Pagal įstatymo nuostatas, tiekėjas yra atsakingas už sutarties įvykdymą, todėl mūsų nuomone, jis pats taip pat turėtų vykdyti bent dalį sutarties, o ne tik perduoti ją vykdyti subrangovams. Siūlomu reguliavimu siekiama išvengti laimėjusio tiekėjo piktnaudžiavimo sudarant sutartis, kai daugumai ar visiems darbams atlikti yra samdomi subrangovai, ir užtikrinti, kad tiekėjas pats vykdytų didžiąją sutarties dalį.

Taip pat norima užtikrinti geresnį subrangos vykdymą, kokybišką ir tinkamą darbų atlikimą, nes praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kad sutartyje numatyti darbai atliekami netinkamai, nekokybiškai ir vėluojama laiku juos atlikti, o tai ypač svarbu Europos Sąjungos paramos lėšų tinkamam įsisavinimui. Darytina prielaida, kad visais atvejai perkančiosios organizacijos pasinaudojimas Įstatymo projekto 11 straipsniu keičiamo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje siūloma įtvirtinti teise, suponuotų galimybę suvaržyti tiekėjų, atitinkančių visus reikalavimus, keliamus jų kvalifikacijai ir pan.

Įstatymo projekte turėtų būti išvardinti visi konkretūs atvejai, kuriems pirkimo galimybes paramos lygiais perkančioji organizacija galėtų pasinaudoti teise nurodyti, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas gali teikti siūlymus. Abejotina, ar dėl siūlomo teisinio reguliavimo nepadidės administracinė uždirbkite pinigų iš valiutų kursų skirtumo ūkio subjektams, administracinei sistemai, valstybės finansams ir kt.

Europos Sąjungos ir Lietuvos viena pirkimo galimybes paramos lygiais pirkimo galimybes paramos lygiais viešųjų pirkimų politikos krypčių — smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Europos Komisija Europos Geriausios praktikos, palengvinančios smulkaus ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, kodekse taip pat nurodo, kad  pirkimo objekto skaidymas į dalis, yra viena iš priemonių, skatinančių smulkiojo ir vidutinio verslo dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.

Paslaugos - 576682-2018

Įstatymo projekte siūloma priemone — skaidyti pirkimo objektą į dalis — taip pat siekiama įgyvendinti valstybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo politiką. Pakartotinai pažymime, kad Įstatymas jau ir šiuo metu suteikia teisę perkančiajai organizacijai skaidyti pirkimo objektą skaidyti į dalis pavyzdžiui, Įstatymo 12 straipsnio 5 daliso atskirus atvejus, kada perkančioji organizacija galėtų skaidyti pirkimą į dalis, nustatyti yra neįmanoma ir netikslinga, kadangi kiekvienas pirkimas yra skirtingas.

pirkimo galimybes paramos lygiais kriptovaliutos šveicarija

Be to Tarptautinių pirkimų skelbimų formose, patvirtintose m. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. Tas pats reikalavimas yra numatytas ir supaprastintų pirkimų formose.

Paslaugos - 576682-2018

Taigi, perkančioji organizacija ir dabar, nusprendusi pirkimo objektą skaidyti į dalis, gali nurodyti, kurioms dalims tiekėjas gali teikti pasiūlymą.

Šiuo metu Įstatymo projekto 10 straipsnio 4 dalyje siūloma įtvirtinti tokią teisę o ne pareigą perkančiajai organizacijai.

Pažymėtina, kad pati perkančioji organizacija sprendžia dėl pirkimo objekto skaidymo tikslingumo ir ekonomiškumo pavyzdžiui, perkančioji organizacija, siekdama išvengti finansinių nuostolių, gali būti suinteresuota sąskaitas atsidaryti skirtinguose bankuose.

Tokiu atveju ji pirkimo objektą skaidytų į atskiras dalis ir sutartis sudarytų su skirtingais tiekėjais bankais, kuriuose būtų laikomos lėšos. Tokiu atveju būtų siekiama išvengti finansinių lėšų praradimo banko bankroto atveju.

pirkimo galimybes paramos lygiais

Įstatymo projektu nėra ribojama jos teisė tai daryti. Ši teisė, kuri, kaip minėta, jau ir dabar Įstatyme yra numatyta, Įstatymo projekte tik detalizuojama.

pirkimo galimybes paramos lygiais

Taip pat Įstatymo projektu jokiais būdais nėra ribojama tiekėjų laisvė, nes, vėlgi, apibrėžti pirkimo objektą yra išimtinė perkančiosios organizacijos prerogatyva. Pažymėtina ir tai, kad tokios teisės įtvirtinimas nesukeltų jokių neigiamų pasekmių, o priešingai, skatintų konkurenciją ir sudarytų geresnes sąlygas smulkioms įmonėms dalyvauti pirkimuose.

Be to, kaip minėta aukščiau, tokią galimybę perkančioji organizacija turi ir dabar, todėl papildomų žmogiškųjų ar finansinių išteklių jai taip pat nereikėtų.

  1. Viešieji pirkimai.
  2. Mano ūkis - Viešieji pirkimai. Problemos ir galimybės
  3. Parašė: Pieno ūkis Kategorija: LietuvojeNaujienos Įsibėgėjus Lietuvos kaimo plėtros — metų programai KPPnaujojo laikotarpio paramos lėšomis įgyvendinama vis daugiau projektų.

Europos pirkimo galimybes paramos lygiais departamentas 1. Atsisakyti reikalavimo, kad ne daugiau kaip 50 proc.

Susiję straipsniai

Žiūrėti Teisingumo ministerijos pateiktos 1 pastabos komentarą. Pirkimo galimybes paramos lygiais siūlomos išimties politinių partijų politinės kampanijos metu atliekamiems pirkimams.

forex akis dvejetainiams variantams satoshi grivinos kursas

Įstatymo projektu siūloma, kad Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai būtų netaikomi reklamos kampanijų paslaugų, propagandinių filmų gamybos ir propagandinių vaizdajuosčių gamybos paslaugų, skirtų politinei kampanijai, pirkimams. Šis siūlymas, parengtas atsižvelgiant į tai, kad kilus ginčams dėl viešųjų pirkimų procedūrų, politinėms partijoms iškiltų grėsmė nenusipirkti reklamos paslaugų ir jos negalėtų lygiateisiškai su kitom politinėm partijom, kurios nebūtų laikytinos perkančiosioms organizacijoms, dalyvauti rinkimuose, kas galėtų sukelti grėsmę demokratijos procesams šalyje.

Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu Europos Sąjungos institucijose pirkimo galimybes paramos lygiais svarstomas viešųjų pirkimų direktyvos projektas. Viso direktyvos teksto svarstymo Europos Taryboje metu Lietuva nuosekliai laikėsi pozicijos ir siekė įtvirtinti reklamos paslaugų, naudojamų rinkimams ir perkamų politinių kampanijų metu, pirkimų išimtį politinėms partijoms.