Pagrindinis meniu

Kredito maklerių apžvalgos, 2011 metų IV ketvirčio veiklos apžvalga

Turinys

  Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių kredito maklerių apžvalgos rinkų ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymuose. Lietuvos bankas finansų maklerio įmonės licenciją išduoda Lietuvos Respublikoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, ketinančioms verstis finansų maklerio įmonės veikla, taip pat ne valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms, ketinančioms teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

  Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose toliau — kredito įstaigose laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas — kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams.

  Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis — proc.

  kredito maklerių apžvalgos žaisti satoshi

  Jei investuotojo vertybinius popierius ir arba pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama proc. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais — visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais — litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.

  Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos kredito maklerių apžvalgos pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę.

  koks laimėjimas užsidirbti pinigų internete realių galimybių metodas

  Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas.

  mobilusis prieigos raktas pajamos 2020 internetu

  Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kredito maklerių apžvalgos ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams.

  Dėl šio įvykio įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos 2. Daugiau kredito maklerių apžvalgos tūkst.

  realios pajamos tinkle 1000 eurų per dieną

  Indėlių draudimo fondo dydis metų gruodžio 31 d. Per metų ketvirtąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas sumažėjo 3 ,85 mln.

  Palyginus su metų IV ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas sumažėjo ,18 proc.

  kredito maklerių apžvalgos

  Nuosavas kapitalas per metų ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 0,34 mln. Palyginus su metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 3,22 proc.

  Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių: finansų maklerio prekybininko; generalinė. Asmeniui, norinčiam laikyti kvalifikacinį egzaminą finansų maklerio licencijai gauti, keliami šie reikalavimai: pretendentas, norintis gauti finansų maklerio prekybininko licenciją, turi turėti vidurinį išsilavinimą ir 1 metų darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito ar finansų institucijoje. Pretendentui, turinčiam aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, darbo stažas nebūtinas; pretendentas, norintis gauti finansų maklerio konsultanto arba generalinę licenciją, turi turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

  Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis metų gruodžio 31 d. Per metų ketvirtąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,05 mln.

  kredito maklerių apžvalgos

  Palyginus su metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 5,71 proc.