Ir vaizduotės peteliškė, ir griežta matematika

Knygnešio piniginės nano

Visi įrašai

Kompozitorius Vladas Švedas, kritikų tituluojamas šiuolaikinės modernistinės lietuvių muzikos klasiku, ką tik užbaigė simfoniją „Kaunas“ Kompozitorius Vladas Švedas, kritikų tituluojamas šiuolaikinės modernistinės lietuvių muzikos klasiku, ką tik užbaigė simfoniją „Kaunas“ Muziko kūryba – tai kasdienis juodas darbas ir knygnešio piniginės nano. Matau tarsi visą simfonijos išklotinę, dar neužrašęs jos natomis“, - sako V. Kompozitorius tik atlaidžiai nusijuokia, paklaustas apie įkvėpimo vaidmenį, ir pasiūlo tokią formulę: muzikos rašymas yra improvizacija plius matematika.

Trys paveikslai – trys spalvos knygnešio piniginės nano – jau IX V. Švedo simfonija, kurią jis užsibrėžė parašyti pavasarį tapęs miesto kultūros ir meno stipendininku. Muzikinis kūrinys gimė per keletą vasaros mėnesių, praleistų sodyboje Dzūkijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Svarbiausi archyvai – galvoje ir širdyje“, – pabrėžia gausia ir įvairia kūryba bei ypatingu knygnešio piniginės nano monumentaliems žanrams ir dramatiškoms Lietuvos istorijos temoms garsėjantis kompozitorius. Muzikas pasakoja, kad simfoniją „Kaunas“ rašė atsižvelgdamas į Kauno simfoninio orkestro sudėtį ir galimybes. Nėra ir kai kurių instrumentų – arfos, anglų rago, tad negalėjau jų panaudoti savo kūrinyje, nors norėjosi. Miesto šventė“, kurioje norėjęs perteikti siautulį, linksmą nuotaiką.

knygnešio piniginės nano

Antrąją kūrinio dalį „Prie Amžinosios ugnies“ muzikas paskyrė knygnešio piniginės nano puslapiams, filosofiniams apmąstymams, kuriuos įkūnija gedulingo maršo atspindžiai timpanų partijoje, klarneto solo.

Aš esu reiklus sau žmogus.

Man pradžia vis nepatiko ir nepatiko, kol nesumaniau, kad tai turi būti „Rytas Knygnešio piniginės nano, - pasakoja V. Keliasdešimties metų senumo įspūdžiai ir potyriai, gulėję atminties sandėliukuose, atrodo, tik ir laukė savo prisikėlimo valandos.

Visi įrašai | ar-v.lt | Puslapis

Vasarą su visa šeima išplaukdavom už miesto ir nakvodavom ant vandens. Tada pamačiau, koks nepaprastai gražus bundantis Kaunas, kai dolerio eurų pasirinkimo kursas nakties fone knygnešio piniginės nano ryškėti jo siluetai, girdėti vandens čiurlenimas, paukščių chorai“, - piešia „Ryto Santakoje“ priešistorę kompozitorius.

Išlaisvėjus saviraiškai Konservatorijoje Vladas Švedas studijavo pas tokius kultūros autoritetus, kaip Jadvyga Čiurlionytė ir Julius Juzeliūnas. Iš jų jaunas muzikas gavo svarbius gyvenimo „skiepus“.

Juzeliūno – patarimą niekada neieškoti kompromiso su savo sąžine, iš J. Čiurlionytės – pagarbą folklorui ir tautiškumo temoms.

kurie yra prekybos centrai kaip užsidirbti pinigų tik protingi patarimai

Tik tiek buvo naudos, kad kai pavydūs kolegos ir kritikai puolė Juzeliūną, nuėjau į priėmimą pas Antaną Sniečkų ir apgyniau savo profesorių”, - prisimena V. Ypač kūrybingi kompozitoriui buvo pastarieji keliolika metų, kai jo nevaržo jokia ideologija. Savo tikėjimą Dievu ir Tėvyne dabar jis galėjo išlieti laisvai.

Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, V. Švedas parašė sceninę poemą „Vilties ir skausmo psalmės“ pagal tremtinių ir partizanų tekstus. Užrašinėjau jas dar sovietmečiu.

knygnešio piniginės nano

Apie mano gimtuosius Dubičius vyko dideli partizanų mūšiai su sovietų okupantais, kaime nebuvo trobos, iš kurios bent vienas vyras su ginklu nebūtų išėjęs į mišką. Mano paties dėdė buvo partizanas, paskui jį ištrėmė į Sibirą”, - prisimena V.

Jis sako, kad partizanų dainas Dubičių žmonės dainuoja ir dabar per savo šventes užstalėje. Mano jaunystėje visas penkių knygnešio piniginės nano ilgio kaimas vasarą aidėdavo nuo dainų.

Ir vaizduotės peteliškė, ir griežta matematika

Ypač gražios rugiapjūtės dainos – jos skambėjo iškilmingai kaip himnas“, - su nostalgijos gaidele savo prisiminimų takeliais veda kompozitorius. Nėra prarasto laiko Į Dubičius Vladas atvykdavo padėti savo seneliams būdamas gimnazistas ir studentas. Ir taip kiekvieną vasarą.

Kokių tik garsų neprisiklausydavau Užsimerkęs ir dabar tarsi girdžiu dzūkų girių ošimą.

Mano tėvas buvo girininkas, todėl mišką mylėjau, supratau ir pažinau nuo mažens”, - kalba kompozitorius. Girios garsus jis apgyvendino neregėto pasisekimo sulaukusioje poemoje mišriam chorui „Miško pasaka“. Kauno valstybinio choro vadovas Petras Bingelis jaunystėje buvo kompozitoriaus kaimynas.

knygnešio piniginės nano

Sykį jiems vakarojant chorvedys paprašė: parašyk ką nors tokio, ko kiti chorai neturi. Taip ir atsirado „Miško pasaka“ – kūrinys be žodžių, kuriame imituojami įvairiausi miško garsai.

Ir vaizduotės peteliškė, ir griežta matematika | ar-v.lt

Jis trisdešimt metų išbuvo Kauno valstybinio choro repertuare ir visuose koncertuose susilaukdavo bisų, pasididžiuodamas prisimena V.

Kai teko direktoriauti Kauno menininkų namuose, K. Petrauskų muziejuje, bandžiau ne tiesiog sėdėti vadovo kėdėje, bet kažką konkretaus nuveikti. Tačiau kūrybos prasme tai buvo prarasti metai, per kuriuos beveik nieko neparašiau – nebuvo kada susikaupti“, - prasitaria kompozitorius, jau porą dešimtmečių atsidėjęs vien tik kūrybai. Gal jo ir nepaguos tokia kompensacija už prarastą laiką, tačiau tuometinis Kauno kūrybinis jaunimas iki šiol knygnešio piniginės nano Menininkų namų jiems organizuotas stovyklas Nidoje.

Jose bendruomeniškumo, kūrybinės dvasios, noro pažinti savo kraštą ir jo praeitį buvo labai daug, alkoholio, nihilizmo ir ekscesų – labai mažai.