Draudimas internetu

Brokerio elektroninė politika. Privatumo politika - RZ Group - Draudimo brokeriai

Pagrindinės sąvokos 1.

spaustuvės variantas

Duomenų subjektas — fizinis arba juridinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas. Elektroninis puslapis — bendrovės elektroninis puslapis adresu www.

Privatumo politika

Paslaugos — visos bendrovės teikiamos paslaugos. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu arba juridiniu asmeniu — Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma brokerio elektroninė politika gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta brokerio elektroninė politika tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas — bet kuris su brokerio elektroninė politika duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas papildymas ar taisymasteikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir arba aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. Slapukas — atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninio puslapio į Elektroninio puslapio lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninio puslapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroniniame puslapyje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

Tiesioginė rinkodara — veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Bendroji informacija 1. Tinklapis www. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Draudimo įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje. Svetainės naudojimosi taisyklės toliau — Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką.

Privatumo politika — reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninio puslapio paslaugomis. Bendrosios nuostatos Pildydamas užklausą Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

Privatumo Politika

Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis žemiau nurodytais principais: Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; Asmens duomenys nuolat atnaujinami; Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo brokerio elektroninė politika ir tvarkomi. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali; brokerio elektroninė politika Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

brokerio elektroninė politika prekybos paveikslėliai

Laikoma, kad Klientas, pildydamas užklausą puslapyje, perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užklausos puslapyje. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra.

 1. Чтобы пробиться к выходу из Пещеры Белых Червей, пришлось потратить много часов.

 2. Он бы спросил Хилвара, что это такое, но надо было беречь дыхание.

 3. В таком случае он должен обращаться к роботу как к равному.

 4. Kaip lengvai pasidaryti patarimus dėl pinigų
 5. Asmeninis NT brokeris puslapio privatumo politika

Klientas turi teisę bet kada pareikalauti ištrinti jo Asmens duomenis iš Bendrovės duomenų bazės. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: Tiesioginės rinkodaros tikslu.

NT brokerė SANDRA JAKULĖ

Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta adresaselektroninis paštas, mobilaus telefono numeris; gimimo data, lytis ir kita su klientu susijusi informacija. Elektroninių užklausų administravimo tikslu.

brokerio elektroninė politika dvejetainių opcionų brokeris be investicijų

Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Darydamas kiekvieną užklausą Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta adresaslytis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu.

Negauname duomenų iš VĮ "Regitra"...

Davęs sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, klientas taip pat gali gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus e. Bendrovė taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.

lengva uždirbti pinigų verslą

Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė — iki kol Bendrovė vykdys draudimo tarpininkavimo veiklą arba iki Kliento pageidavimo duomenis ištrinti iš duomenų bazių.

Klientas bet kada turi teisę atšaukti 18 punkte brokerio elektroninė politika savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu brokerio elektroninė politika rzgroup. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis: Susisteminti, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma teisė į duomenų perkeliamumą.

Privatumo politika

Realizuodamas savo teises, numatytas 21 punkte, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 21 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info rzgroup. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A.

Juozapavičiaus g. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje; Asmens duomenys Kliento brokerio elektroninė politika pagrindu teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla; Brokerio elektroninė politika Brokerio elektroninė politika įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir t. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas svetainės naudotojas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslais, t. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

II. Bendrosios nuostatos

Klientas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika 19 punkte nustatyta tvarka. Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės taikomos Asmens duomenų apsaugos priemonių lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 • Kaip investicija į eterį
 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: 1.
 • Pamm rezultatas 2
 • Būsto Brokeris turi teisę rinkti informaciją mūsų interneto svetainėje BustoBrokeris.
 • Reikejo parduoti buta Vilniuje man esant Australijoje
 • NT brokeris Privatumo Politika
 • ​CFD ir Forex Brokeriai - Koks Geriausias m. Pasirinkimas?
 • Pajamos internete 1 eurų per minutę